Ytra mat á Klömbrum

Í janúar 2018 fer fram ytra mat í leikskólanum Klömbrum á vegum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar en samkvæmt lögum um leikskóla 90/2008 18. gr-20. gr er gert ráð fyrir bæði innra og ytra mati og eftirliti á gæðum starfs í leikskólum. Ytra matið er framkvæmt af sérfræðingum frá skóla og frístundasviði. 

Ytra mat fer fram í leikskólum, grunnskólum og í frístundastarfi borgarinnar á hverju skólaári samkvæmt ákvörðun skóla og frístundaráðs Reykjavíkur og í ár tekur leikskólinn Klambrar þátt í því. 

Hvert er markmið ytra mats?

  • Veita upplýsingar um skólastarf, árgangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólk leikskóla, viðtökuskóla og foreldra
  • Tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrar leikskóla
  • Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum
  • Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum

Leiðarljós við matið er : Að börnum og ungmennum í borginni líða vel, fari stöðugt fram og þau öðlist uppeldi og menntun fyrir líf og starf. 

Hvernig er metið?

Gagn er aflað með viðtölum, vettvangsathugunum og rýnihópum en auk þess verður farið yfir ýmis gögn skólans. Viðhorfskannanir eru lagðar fyrir starfsfólk og foreldra leikskólans. 

Viðmiðin sem notuð eru til að leggja mat á skólastarfið eru fyrst og fremst byggð á lögum og reglugerðum um skólastarf, aðalnámskra leikskóla og voru aðlöguð að stefnu og starfsáætlun skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. 

Að mati loknu

Samantekt á niðurstöðum matsins er birt í opinberri skýrslu en auk þess fær leikskólinn Klambrar afhenta ítarlegri greinargerð með lýsingu á styrkleikum og tækifærum í starfi leikskólans. Á grundvelli niðurstaðna gerir leikskólinn Klambrar umbótaáætlun þar sem fram kemur hvernig bæta má þá þætti starfsins sem betur mega fara og styrkja enn frekar það sem vel gert. 

 

 

Prenta | Netfang